מבני קהילה ובתי כנסת

מרכז טיפולי שילה

מועדון נוער כוכב השחר

בית תרבות שילה הקדומה

מרכז קהילתי כוכב השחר

בית כנסת תפוח

בית כנסת "יחד לבבי" עינב

בית כנסת אברהם בית-אל

חידוש מרכז קהילתי שילה

בית כנסת נריה