תעשייה ומסחר

מבנה תעשייה שער בנימין

2018

מבנה תעסוקה כוכב השחר

2020

מרכז מסחרי בשומרון

2018

שיפוץ מרכז מסחרי אלקנה

2021

מרכז מסחרי קרני שומרון

2020

מרכז מסחרי אלקנה

2021