תעשייה ומסחר

מבנה תעשייה שער בנימין

מבנה תעסוקה כוכב השחר

מרכז מסחרי בשומרון

שיפוץ מרכז מסחרי אלקנה

מרכז מסחרי קרני שומרון

מרכז מסחרי אלקנה