מבני קהילה ובתי כנסת

מועדון נוער כוכב השחר

2016

בית תרבות שילה הקדומה

2018

מרכז טיפולי שילה

2019

מועדון נוער כוכב השחר

2016

בית תרבות שילה הקדומה

2018

מרכז קהילתי כוכב השחר

2017

בית כנסת "יחד באורך" הר חומה

2020,2024

בית הכנסת ע"ש רבי עמרם בן דיוואן-
כוכב השחר

2022

הצעה לתכנון בית כנסת

2015

בית כנסת "יחד לבבי" עינב

2014