פרויקטים למגורים

אריאל - בן עיון נמרודי "טוסקנה"

גבעת הרואה - הצעה לתכנון

מכמש - בנייני בר אמנה

מעלה אפרים- חמדת שומרון

נחליאל - בנייני בר אמנה

מצפה כרמים - הצעה לתכנון

סוסיא - בנייני בר אמנה

הצעה לתכנון - בניה רוויה

נריה - בנייני בר אמנה